Våra villkor

Har du frågor eller synpunkter på dessa regler och villkor ber vi dig vänligen att kontakta oss via någon av våra kontaktvägar.

ANSVAR FÖR INNEHÅLLET PÅ DIN BLOGG
Du svarar själv för det du publicerar på din blogg. Canem ansvarar inte för nåt innehåll som du skapar. Du som medverkar genom ditt medlemskap ansvarar själv för innehållet.

Vi gör ingen förhandskontroll eller censur av den information som görs tillgänglig på era bloggar.

Den information du lägger ut, i form av t.ex. texter, bilder och videoklipp får inte strida mot svensk lag. Informationen får t.ex. inte innehålla eller omfatta något av följande:

– Brottslig verksamhet eller uppmaning till brott
– Utpekande av andra personer som brottsliga eller annat förtal
– Hets mot folkgrupp eller andra yttranden som är kränkande mot grupper av människor, t.ex. homosexuella eller handikappade
– Kränkningar eller hot mot personer eller grupper av personer, obsceniteter eller stötande material eller annat oförenligt med god netiquette
– Att du bryter tystnadsplikt
– Våldsskildring, barnpornografi eller annan pornografi
– Erbjudanden eller gåvor för sexuella tjänster, pyramidspel eller liknande
– Förfrågningar om piratkopior och/eller försäljning/köp av stöldgods samt tips om fusk
– Spridning av datavirus eller spam
– Upphovsrättsligt material som du inte själv har skapat eller som du inte har upphovsmannens tillstånd att publicera

Canem har rätt att i efterhand granska all information som läggs ut samt ta bort den information eller de inlägg som strider mot dessa regler.

DINA ANVÄNDARUPPGIFTER
Det är bara du som får använda ditt konto på canem.se. Du ansvarar alltid för ditt konto, oavsett om någon annan använt det med eller utan din tillåtelse. Du ansvarar även för att lösenordet inte kommer ut och att ditt konto inte används felaktigt. Det är förbjudet att kopiera annan medlems användaruppgifter, använda det eller skicka det vidare. Om du upptäcker att någon använt dina konto-uppgifter ska du på en gång meddela portalansvarig detta.

Du är själv ansvarig för att till Spotlife ange korrekta användaruppgifter om dig själv när du registrerar dig som medlem. Det är inte tillåtet att ange falsk information om sig själv eller annan.

COOKIES
Tjänsten på canem.se utnyttjar så kallade cookies för att hålla information om enskilda användares aktiviteter. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den inte accepterar sidor som använder cookies. Detta kan dock medföra att du inte kan utnyttja våra tjänster till fullo.